טכניקות נינג'יטסו

קאטות - גיוקו ריו:

קאטות:

קאטות - קוטו ריו:

קאטות:

בריחים: