בדרך לטפס במצוק
בדרך לטפס במצוק
בהדרכה לקראת הטיפוס
בהדרכה לקראת הטיפוס
גם שושה באה!
גם שושה באה!