שיסן - shisen

טכניקת תגובה לאחיזה של היריב. קוטו-ריו.

תיאור הטכניקה:

ההוקה אוחז את החליפה בשתי הידים.

הטורי מכה באוזני ההוקה בעזרת שתי הידים, אוחז באוזניים, נותן ראסיה וזורק לרצפה.