אומוטה גיאקו - omote gyaku

בריח מפרק יד.

תיאור הטכניקה:

בריח מפרק יד.